By

Кой предлага детектор на лъжата в София и страната?

Вероятно много хора са срещали или чували за изследването с полиграф, което вече може да се направи и у нас и то с помощта на професионална техника.

Бяхме свикнали да чуваме и виждаме подобни тестове основно по телевизията, в криминалните филми, но факт е, че такъв вид тест вече е достъпен и по нашите ширини и се практикува доста често. Кой предлага детектор на лъжата в София и страната? Центърът за психофизиологични изследвания „Детектор на лъжата“ в София, Пловдив и други градове, работи с професионална техника, произведена и сертифицирана в САЩ от Lafayette, каквато техника се използва от службите за сигурност по цял свят. Както максимално надеждна техника, за целите на доброто изследване, са нужни и добри анализатори. Екипът на http://www.detector-na-lajata.com/ работи с опитни специалисти, които са под супервизията на американски и български експерти и дори професионалисти от Американската Полиграфска Асоциация (APA), които следят за точното провеждане на методологията Backster, като и правят още един анализ на резултатите от тестовете, за да се гарантира максимална точност в резултатите. Какво представляват резултатите?

Кой предлага детектор на лъжата в София и страната?

Финалната полиграма, както и нейният анализ, дава отговор на въпросите, поставени от възложителя по съответните теми. Документът се подпечатва и подписва и е достояние само на възложителя, на когото се връчва. Само възложителят може да избере и да разреши полиграмата да бъде видяна от трети лица. За кого може да бъде полезно изследването с детектор на лъжата в София? За всеки, който има известни съмнения в някого, както лични, така и професионални, във връзка с измами, насилие, кражби и др. С помощта на полиграф може да се установи кой е бил замесен в даденото деяние, както преките участници, така и косвените, съдействащите лица и всички, които са знаели за плануването на неправомерното деяние. Ако фирмата, например се състои от повече служители, то само тези, коти нямат нищо общо със случая, биха преминали теста успешно. Всички останали, независимо колко са на брой, няма да преминат теста. Въпреки някои твърдения или очаквания, че тестът с детектор на лъжата може да бъде манипулиран, то опитът показва, че това са по-скоро надежди. Изследването се базира на изменения по отношение на дишането, сърдечната дейност и проводимостта на кожата, които възникват по време на въпросите от теста и отговорите, които лицето дава и на база на отклоненията, които полиграфът отчита, се определя дали твърденията отговарят на истината.

Кой предлага детектор на лъжата в София и страната?

Въпреки някои страхове, че тестът сам по себе си може да предизвика повишено кръвно налягане или ускорен пулс, то няма място за притеснения, че това може да подведе резултатите, поради фактът, че датчиците отчитат различни параметри. Освен това, изследваните лица преминават предварителен тест, който цели да ги запознае с метода, където специалистите се запознават със здравословното състояние на отделните лица, както и степента на тяхната адекватност. Важно е участващите да не са под влияние на никакви наркотични вещества, както и да могат да разбират въпросите, които им се задават. Въпросите са формулирани така, че да могат да получат еднозначни отговори – с „да“ или с „не“. Професионалната техника, обученият персонал и супервизията от независими експерти не допуска отклонения и дава максимално точни резултати при всяко изследване. Вижте повече за изследването с детектор на лъжата в София на Detector-na-lajata.com и при наличие на неясноти или въпроси – професионалните екипи са насреща.